Wat is Stichting De Koetsewagen?

Stichting De Koetsewagen is opgericht op 25 juli 1977 en heeft tot doel:
 1. Het instandhouden van een collectie inzetbare, authentieke rijtuigen
 2. Het daadwerkelijk laten rijden van de koetsen in de provincie Groningen

Naast de doelstelling om de collectie (van 22 rijtuigen) te bewaren en in stand te houden, is het de bedoeling dat er met de rijtuigen ook gereden wordt, hetgeen in omschreven is als het doen exploiteren van stalhouderijen of koetshuizen.

De stichting exploiteert niet zelf de rijtuigen, maar dit gebeurt door één of meer stalhouders.
Doel van deze constructie is het voortbestaan van de collectie rijdende rijtuigen niet afhankelijk te laten zijn van het wel en wee van een exploiterende stalhouderij. Hierdoor hoeft een opvolger van een bestaande stalhouder niet elke keer van voren af aan een collectie te verzamelen voor hij aan de slag kan en blijft Groningen voorzien van een unieke verzameling authentieke koetsen.

Zo blijft het historische beeld van rijtuigen op straat in stand, waarmee niet alleen passagiers maar ook de toeschouwers kunnen genieten van dit mooie cultuurgoed.

Donateurs

Stichting De Koetsewagen kan deze doelstellingen niet bereiken zonder de steun van sympatisanten. Als ook u ons wilt ondersteunen, dan kan dat op verschillende wijzen:
 • U kunt donateur worden, voor minimaal €20 per jaar, en ontvangt dan ons donateursbulletin;
 • Een andere mogelijkheid is een eenmalige gift, voor de restauratie van een rijtuig, of een gedeelte daarvan.
 • U kunt ons ook steunen door giften in natura, bijvoorbeeld voor restauraties. Als u contact opneemt met de secretaris dan informeren wij u graag over actuele mogelijkheden;
 • En u kunt ons helpen als vrijwilliger. Met name bij onze restauratieprojecten zijn helpende handen welkom.
Voor alle mogelijkheden geldt dat de secretaris u graag nadere informatie geeft.

Giften

Wij hopen u hieronder een aantal goede argumenten te geven, om Stichting De Koetsewagen voor een eventuele gift in aanmerking te laten komen:

 1. Stichting De Koetswagen is vrijwel volledig op Groninger stad en ommeland gericht. De stalhouders die onze rijtuigen exploiteren bevinden zich in Groningen, Delfzijl en in Hoogezand en zijn bijna dagelijks te zien in de Stad of provincie.
 2. De exploitatie van de rijtuigen ligt bij onze stalhouders, waarvoor de Stichting een tegemoetkoming ontvangt. Mede door deze inkomsten kan de stichting de collectie wel in standhouden, maar voor het in rijdbare staat brengen van de ongerestaureerde koetsen uit ons depot zijn extra fondsen noodzakelijk.
 3. De beoogde restauratie is niet alleen voor, maar ook zo veel mogelijk door Groningen of Groningers. We schakelen hiervoor geen verre (en vaak kostbare) rijtuigrestaurateurs in, maar lokale vakmensen en voor sommige zaken ook wel een lokale sociale werkplaats.
 4. Jaarlijkse donaties maar ook een incidentele gift geven niet alleen een impuls aan onze restauraties, maar steken ook onze vrijwilligers een hart onder de riem. Dat is heel belangrijk, want zij steken er vele uren in restauraties, bijvoorbeeld in het aanbrengen van de vele lagen lak. Mocht u een deel van een restauratie willen bekostigen, dan zijn wij daar uiteraard ook zeer dankbaar voor en informeren u graag over de mogelijkheden.
 5. Wanneer wij weer een koets kunnen toevoegen aan de rijdbare collectie, dan zoeken wij daarbij graag de publiciteit, waar we (mits dat uiteraard op prijs gesteld wordt) ook degene die dit financieel mogelijk heeft gemaakt graag in betrekken. Zo kan ook de gulle gever goede PR krijgen.

Twee oude films over koets gebruik in 1896 en 1902


Londen 1986-1903

Groningen 1919