STAAT VAN BATEN EN LASTEN “DE KOETSEWAGEN” 2022

BATEN 2021 2022
Donaties particulier 1.297 2.071
Donaties bedrijven 70 25
Donatie ANBI 4.000 4.000
Schenking 3.350
Schenking koets 1.000
Donatie Landbouwfonds 2.000
Verkoop koetsen 850
Vrijval reservering Kerkbrik 500
Rentes -- --
Negatief saldo
_________________________________________ ______________________
6.367 12.796
LASTEN
Stalling 660 720
Transport 152
Donateursblad 259 239
Bankkosten 119 137
internet webhosting 57 57
Onderhoudskosten 62 788
Promotie spandoek 192
Reservering lijkkoetsen 2.000
Reservering bomen, knuppels en riemen 1.000
Reservering trouwkoets 750
Reservering Eva 500
Opplussen reserevering Postkoets en Landauer 700
Kosten koetsentocht donateur 450
Afschrijving collectie 5.000 5.000
Positief saldo 210 111
__________________________
6.367 12.796
Specificatie onderhoud
DODO
- Verf 123,54
- ijzerwaren 4,--
- Laswerk verenstroppen 65,--
____________
192,54
Postkoets
- 2 reserve sleutels 10,--
- Reparatie rem 119,19
- Laswerk trap 15,--
- Leren riemen 70,--
-------------------
214,19
Af reservering 214,19
____________
Caleche
- Bokkussen 484,--
Diverse koetsen
- Naambordjes 90,75
Aanhanger museum
- Reparatie kentekenplaatverl. 20,40
______________
787,69
Specificatie reservering Eva.
Disselboom 1.100
Nog te vergoeden 200
Stofferen (geschat) 1250
______
2.550
Totaal