ANBI goedgekeurde instelling

Fiscaal nummer: 8048.98.492

STAAT VAN BATEN EN LASTEN "DE KOETSEWAGEN" 2020

BATEN 2019     2020
Donaties particulier 1.590 1.285
Donaties bedrijven 50 120
Donaties aanschaf 2019 950
Donatie ANBI 4.000 4.000
Beschikbaar gestelde leningen 31.000
Diverse fondsen tbv uitbreiding collectie
23.468Rentes 2 --
Negatief saldo 1.372
____________________________
38.964 28.873
LASTEN
Stalling 660 660
Transport 557
Donateursblad 279 220
Bankkosten 125 107
internet webhosting 57 57
Aankoop postkoets, lampen en Jan Plezier 27.000
Aankoop Landauer 3.500
Onderhoudskosten 479 716
Wegen postkoets 5
Vrijval reservering veren Blauwe -230
Reservering postkoets en landauer 4.759
Reparatie wiel Calèche 711
Reparatie aanhanger museum 840
Kentekenkosten aanhanger museum 42
Vrijval voorziening glas DODO -50
Aflossing schulden aan bestuur 19.538
Reservering Passement Kerkbrik 500
Reservering stof bekleding dak DODO 200
Reservering lijkkoetsen 1.000
Afschrijving collectie 5.000
Positief saldo 1.105
__________________________
38.964 28.873