Eind restauratie van de glaslandauer 'Eva' nu toch in zicht.


De Eva is thans bij de stoffeerder.


Aanschaf lijkkoets "Ulrum"
en bijpassende lampen

Onlangs is in eigendom verkregen een degelijke lijkkoets, die we de 'Ulrum' hebben genoemd naar de plaats van herkomst.


Ook hebben we deze koets van vier bijpassende lantaarns kunnen voorzien.
Hij is gefabriceerd of verhandeld door de firma B. Rademaker te Groningen, actief vanaf 1896 en met werkplaats(en) achter de Harmonie (de Laan 14) in Groningen stad.
De naam Rademaker staat ook vermeld op de bronzen wieldoppen.

Het is een eenvoudig type achterlader, zoals gebruikelijk was in de plattelandsdorpen.
We hebben hem overgenomen van de Borg Verhildersum, waar hij, oorspronkelijk afkomstig uit Ulrum, mogelijk al vanaf de jaren 60 in het depot stond.