To UK/US English
Voorwoord mei 2000


de
Koetse
wagenBerichtjes uit de Koetsewagen van mei 2000

Geachte donateur,

Voor u ligt het tweede donateurbulletin van het jaar 2000.

In de afgelopen twee en een halve maand is het bestuur druk bezig geweest met het nauwkeurig in kaart brengen van de staat waarin de collectie zich bevindt.
Per koets zijn foto's gemaakt en is een technisch dossier samengesteld. Duidelijk is wel dat er een hoop moet gebeuren, maar ook dat het hoog tijd is voor een goede schoonmaakbeurt. Toen het rieten dak van de vorige stalling enkele jaren geleden vervangen werd, bleven de rijtuigen staan, met als gevolg dat ze onder het stof zitten. Daarnaast zijn de sporen van de stro-opslag nog goed terug te vinden.

Op zaterdag 13 mei heeft er in Hoogezand met diverse vrijwilligers een "Koetsenpoets"-dag plaatsgevonden. Alle rijtuigen hebben een grondige schoonmaakbeurt gehad, en tegelijkertijd werd ook de schuur opgeruimd en ontdaan van stro en een dikke laag stof.

Bij onze activiteiten hebben we inmiddels van enkele zijden hulp gekregen, maar extra onder steuning is bijzonder welkom. Indien u ons wilt helpen, op het gebied van bijvoorbeeld donateur werving of het onderhoud, dan nodig ik u van harte uit om contact op te nemen met de secretaris: J.A. Buiskool, tel 0594-507666.

Hiernaast zijn we ook bezig met het maken van plannen voor de langere termijn. Zo moet er een oplossing komen voor de in het vorige bulletin al genoemde lening van de stichting uit het verleden. Daarnaast proberen we een definitieve stalling voor de rijtuigen in de buurt van de stad te vinden. Naast de overheden en de verschillen de fondsen, doen we ook een beroep op u, als donateur.

Bijgevoegd treft u een acceptgiro aan waarmee u ons de broodnodige steun kunt geven voor ons streven om collectie weer op te knap pen en rijdbaar te krijgen en zo de aanblik van rijtuigen in het stadsbeeld in stand te houden. Voor minimaal f 30,- per jaar mag u zich begunstiger van stichting "De Koetsewagen" noemen, voor bedrijven geldt een minimum bedrag van f 75,-. Namens het bestuur wil ik u alvast hartelijk danken voor uw steun. Middels vervolgnummers van dit donateurbulletin zullen we u van onze vorderingen op de hoogte blijven houden.

Met vriendelijke groet,
S.M.Dijkstra