To UK/US English


de
Koetse
wagenInhoud:
Voorwoord | Interview 4 gezusters Hemmes | Raamverenstelsels |
Uw Aandacht Voor de Berline genaamds de Scheve | Depot verhuisd naar Westerwijtwerd | Colofon
Donateurbulletin Koetsewagen 2019


Geachte donateurs,
In deze editie van ons bulletin informeren we u hieronder kort over de actuele ontwikkelingen, en blikken we uitgebreid terug op de toenmalige stalhouderij Hemmes, waaruit een deel van de huidige collectie koetsen en rijtuigen van Stichting de Koetsewagen afkomstig Geachte donateurs, is. Wanneer u een bezoek brengt aan Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord in Leek dan ziet u dat de samenwerking hiermee uitgebreid is. Niet alleen is de Berline Dodo I in gevorderde staat van restauratie in de werkplaats van het Ambachten-centrum met c l i ënt en van de gemeentelijke sociale dienst, ook maakt een niet meer gebruikte trouwcoupé deel uit van de jubileumexpositie “Een leven vol rijtuigen”. Deze is half wit, half zwart geschilderd bij het thema over de overgang van de functie van “gewone” coupé naar trouwcoupé. Tot slot werkte Stichting De Koetsewagen mee aan het samenstellen van het jubileumboek “Een leven vol rijtuigen in zestig vertellingen”. Dit is niet alleen aan het museum maar ook aan vele andere verhalen over rijtuigen in Groningen gewijd, hetgeen een duidelijke overlap heeft met de geschiedenis en doelstellingen van “De Koetsewagen”. Het is onder meer verkrijgbaar bij het museum. Naast enkele in het museum zijn onze rijtuigen natuurlijk vooral bij de stalhouders in gebruik. Dit voor bijvoorbeeld koetsentochten als de Fraeylemakoetsentocht op zaterdag 31 augustus en de koetsentocht van de Compagnie tot Instandhouding van het Oude Gerij op zondag 1 september. Maar u kunt zelf natuurlijk ook één of meer koetsen van “de Koetsewagen” via de stalhouders huren, wat we van harte aanbevelen, en zelf genieten van deze bijzondere wijze van personenvervoer. Ondertussen onderhouden en restaureren we door. Met dank aan een aantal bijzondere giften en de donaties van onze vaste ondersteuners is de Dodo I inmiddels voor zien van de facetgeslepen glazen, vordert de stoffering van de kerkbrik, en is een technische onderdeel van één van de lijkkoetsen vernieuwd. Ook voor 2019 doen we graag een beroep op u; de minimale donatie is vastgesteld op € 20, maar met een extra gift maakt u bijvoorbeeld de kleden voor de lijkkoets mede mogelijk of het herstel van de veren voor de blauwe glaslandauer. Bij voorbaat dank!

Met hartelijke groet,
Mertijn Dijkstra Voorzitter

INTERVIEW MET 4 GEZUSTERS HEMMES       DOCHTERS VAN STALHOUDER EVERT HEMMES

op 22 mei 2019 op Nienoord


mevr Maja Swart-Hemmes uit Haren
mevr Jeanette Kunst-Hemmes uit Havelte
mevr Gien Drenth-Hemmes uit Haren
mevr Joos Herman-Hemmes uit Bussum

Er waren vroeger 6 stalhouders in de stad Groningen, waaronder Piek aan de Westerkade, Goldhoorn aan het Nieuwe Kerkhof, Nienhuis eerst aan de Spilsluizen later aan de Coehoornsingel. Stalhouderij Evert Hemmes begon in 1930 aan de Oosterkade . De Stalhouderij was overgenomen van de firma Heikens aan de Oude weg in Groningen. Het was een transport bedrijf met paarden voor korrewagens en met rouwrijtuigen: berlines.
Stalhouderij Hemmes Oosterkade

Evert Hemmes breidde dat uit met trouw rijtuigen. Twee coupé’s,rood-zwart geschilderd en een vrachtauto ook geschikt voor de tuigpaarden. Een 30- 35 tal paarden stonden dagelijks opstal.
Het waren eerst stallen, later gedeeltelijk vervangen door boxen. Wanneer er geen trouwpartij of begrafenis was, werden ze voor transport met de korrewagens aangespannen. Evert Hemmes was een boerenzoon uit Haren. Toen hij trouwde met een dochter van stalhouder Nienhuis, startten zij samen een stalhouderij in een nieuw gebouwd pand tussen de graanpakhuizen aan de Oosterkade. Moeder Hillie Hemmes- Nienhuis kwam uit een stalhouders geslacht. Haar grootvader Casper Nienhuis was al eind 1800 stalhouder aan de Spilsluizen in Groningen. Hij had 4 zonen en zorgde ervoor dat er 4 stalhouderijen in zijn bezit kwamen, bij elke poort van de stad één.

Stalhouderij Nienhuis aan de Spilsluizen

De oudste zoon Jacobus, de vader van onze moeder Hillie, werd daadwerkelijk opvolger op de stalhouderij bij de Heerepoort en wel aan de Coehoornsingel, bijna op de hoek Heerestraat. Opa Jacobus Nienhuis, ook nog stalhouder, hield boeldag in 1949 in het Stadspark, net na de oorlog. De korrewagens gingen eruit vanwege de concurrentie van de veel snellere vrachtauto’s. Onze moeder deed ook veel in de stalhouderij. Zij werkte haast even hard in de zaak als onze vader Evert, bv. telefoon beantwoorden voor zowel de stalhouderij als het transportbedrijf, gesprekken voeren met klanten en aanstaande bruidsparen en de administratie en correspondentie verzorgen. De Gemeente gaf elke week een ondertrouwbode uit, waarop de zaak geabonneerd was. Deze werd minutieus bekeken en de bruidsparen in spé werden dan aangeschreven of ze misschien in trouwkoetsjes wilden trouwen. Daarnaast runde mijn moeder het gezin met 6 kinderen.

Uiteindelijk bleef Evert Hemmes als enige stalhouder in de stad over. Koetsiers werden ook schaarser. Soms vielen studenten in als koetsier, Dirk Mekkes -ook bekend van de tuigpaardensport- begon als 16 jarige als jonge koetsier. Hij werd goed bevriend met hun broer Jan Hemmes (leeftijdsgenoten), die hem toen de fijne kneepjes van het mennen bij bracht. De paarden stonden op stal op turfstrooisel. Twee keer per dag werd er afgemest en met kruiwagens in een mestwagen gestort, die voor het pand aan de Oosterkade stond. Firma Evert Evenhuis schepte dat 2 wekelijks weer over en verkocht het aan champignontelers. Het woonhuis met daar achter de hooizolder, was gebouwd boven het bedrijf. Zodoende konden de paardenruiven van bovenaf gevuld worden met hooi. Overdag moesten de zusjes bijspringen als de koperen knopen van de livreien gepoetst moesten worden, en met het verzorgen van het boeketje in de trouwcoupé en de corsages aan de zwepen. In de winter het vullen van de koperen stoven met kokend water en in de zomer met de Concoursen Hippique, waar vader Hemmes en moeder met tuigpaarden aan mee deden.            
Aken:Jan op de bok, vader staat er rechts naast.

Vele malen is vader kampioen van Nederland geworden in enkelspan, dubbelspan, tandem en randem. Ook reed hij dikwijls met 4- en 6- spannen. Zodoende werd hij in 1959 uitgenodigd om mee te doen met het Internationaal Concours Hippique in Aken in Duitsland. Zoon Jan(19) en Dirk Mekkes gingen mee. Jan had een opleiding mennen volgens Achenbach gehad aan de Reit- und Fahrschule van het Holsteiner Pferdegestüt in Elmshorn in Duitsland. Ze hebben twee keer gewonnen: met de gele postkoets van Dirk Dirkszn.Termaten met een vierspan ervoor en met een dubbelspan voor de spider. Daarmee werd Jan Hemmes 19 jaar wereld-kampioen tweespannen. Oma Nienhuis vond het de mooiste dag van haar leven.

Gien Hemmes met broer Jan in het stadspark op de gele postkoets van Termaten, met 6 paarden ervoor.

De drukste dag was 28 augustus, om zes uur moesten we al op. Eerst werd het bestuur van Volksvermaken op gehaald, dan de keuring aan de hand op de Grote Markt en voor de showwagens, dan Volksvermaken weer met de koets door de stad en tot slot het Concours Hippique in het stadspark met de tuigpaarden.
De senaatskoets met koetsier J. Plas

Andere topdagen: voor de studenten, de Douwtrapper, de Serenade, Almanak aanbieden aan de professoren. En de promoties, dan wachtte je in de Boteringestraat, of het gelukt was, als het niet gelukt was reden ze onverrichter zake weer naar huis. Ook werd Sinterklaas altijd binnengehaald met koetsen erbij in de optocht. Toen het transport met korrewagens wegviel kwamen er minder paarden op stal. De tuigpaarden kregen training voor de trouwcoupé.

Het tuigenpoetsen gebeurde door de koetsier Piet Hoekstra twee keer per week. Later door de palfrenier de heer Jan Plas. Andere koetsiers waren o.a. de heren Gal en Foppe en de heer Germ de Hoog. In de oorlog werden paarden gevorderd door de Duitsers. Een bont paard dat in de oorlog voor de trouwcoupé werd gebruikt, lag bij de bevrijding dood op de Heerebrug. Als we als kinderen de korrewagens of de trouwkoetsjes leeg tegen kwamen, mochten we soms meerijden. We speelden ook wel eens verstoppertje in de koetsen in het wagenhuis. Of we gingen met verjaardagen met de Jan Plezier naar Paterswolde. We gingen nooit op vakantie. Daar was geen tijd voor, wel werden er soms in het weekend paarden voor een landauer gespannen en ging het gezin zelf uit rijden! Een feestje! Onderweg lekker een ijsje van De Hoop eten!
Jan Hemmes jr als palfrenier

Jan zou de teugels overnemen toen het vader Evert te zwaar werd. Helaas stierf zoon Jan, de paardenman, in 1962 heel jong(22) aan een nier-ziekte. Hij was het die de aanzet gaf tot de oprichting van de stichting Stalhouderij Noord Nederland, wat later werd de stichting de Koetsewagen. In 1964 is Evert Hemmes met zijn stalhouderij gestopt, aangezien er geen opvolgers waren om het voort te zetten. Vader Evert en moeder Hillie zijn vervolgens naar hun boerderij met nieuw woonhuis in Haren verhuisd. Vader kon niet stil zitten en legde zich daarna toe op het fokken van Holsteiner rijpaarden. Vader Evert is op 78 jarige leeftijd in 1979 overleden. Moeder Hillie is tot haar dood bij de boerderij in Haren blijven wonen. Zij was 96 jaar, toen ze in 2002 overleed.
De paardenkeuring van Otto Eerelman: opa Nienhuis met zweep is de 12e van links achter het zwarte paard.

RAAM-VERENSTELSELS

Zoals u in onze eerder nummers heb kunnen lezen is de eerste betrouwbare ellips veer ongeveer in 1820 toegepast op een octrooi van 1805 van Obadiah Elliot, maar pas met de coupé van 1838 kwam de echte doorbraak. Soms voor statiedoeleinden nog met een C veren met riemen erboven op gemonteerd, maar dat hoefde niet. Voor de stabiliteit onstonden er toch ook nog andere samenstellingen waar van we nu een paar laten zien.
à cinq resorts / 5 springs / 5-voudige vering

Deze vorm van vering komt bij veel van onze Berlines voor. Dan nog een andere eenvoudiger vorm, de Dennet vering voor lichtere rijtuigen, gigs en spiders:
Dennet vering C-veren //             C-veren+ellipsveren voor galarijtuigen dubbele   `      ophanging/ double suspension, à huit resorts

UW AANDACHT VOOR: DE BERLINE
GENAAMD DE SCHEVE

De naam zegt natuurlijk al iets over bouw en de toestand, toch is het een heel mooi rijtuig, met mooie lijnen. De uitdaging is het evenwicht terug te vinden. Mogelijk is het een Hermans, met geslepen glazen. De vering is afwijkend
De bovenste halve-ellips loopt door als een soort van omgekeerde C veer en zit met een veerschommel aan de onderste ellips,dit heet pincette à cigne. Onze koets Dik Hakhout heeft dit ook.
Afgezien hiervan is het raamverenstel verder opgebouwd als de 5 voudige vering op de vorige pagina.

DEPOT VERHUISD NAAR WESTERWIJWERD

Op 2 januari is ons depot van nog niet gerestaureerde rijtuigen verhuisd naar Westerwijtwerd

De verhuizing is voor- spoedig verlopen.

Hierbij meld ik me aan als donateur van de Stichting 'De Koetsewagen'

Naam: ...............................................................................
Adres: ...............................................................................
Postcode: .............................. Woonplaats: ............................
Mijn donatie a 20,- per jaar maak ik over op de bankrekening van de Stichting 'De Koetsewagen'.
Na mijn betaling ontvang ik eenmaal per jaar het blad 'De Koetsewagen'.

.............................. .............................. .............................
(plaats) (datum) (handtekening)

Een rijtuig zorgt voor een stijlvolle verlevendiging van het landschap. Het accentueert de cultuur en de historie waar Groningen zo rijk aan is.
Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dit stuk cultuurbezit niet verloren gaat en dat we nog tot in lengte van dagen kunnen genieten van de prachtige aanblik die een koets ons in de straten biedt.Het bestuur van de stichting 'De Koetsewagen ' bestaat uit:
Voorzitter: S.M. Dijkstra Administratief adres: J.A. Buiskool
Secretaris: J.A. Buiskool Sicke Benninghestede 20
Penningmeester: R. de Vos 9804 SB Noordhom
Leden: A Ramaker
H. Rijlaarsdam-Sikma Bankrekening 57.14.39.896
R.Prummel Iban-rekening NL26ABNA0571439896
Techn. Commissie: M.J. Stok Stichting De Koetsewagen heeft de ANBI-status
assisterend: H v.d. Werff
_______________________________________________________________________________
Stalhouderijen:*Stalhouderij J. Kuipers Friesestraatweg 424 9746 TL Groningen tel.050-5774438
*Stalhouderij Nieboer v.d.Duyn v Maasdamweg 274a 9602 VT Hoogezand tel:0598-320888
*Stalhouderij Biessum De Ransel 1 9931 BT Delfzijl tel:0596-614680
Inhoud:

Voorwoord | Interview 4 gezusters Hemmes | Raamverenstelsels |
Uw Aandacht Voor de Berline genaamds de Scheve | Depot verhuisd naar Westerwijtwerd | Colofon