To UK/US English

Geachte donateurs,
Het bestuur van Stichting De Koetsewagen biedt u bij hierbij ons nieuwe donateursbulletin aan. Dit is wat eerder in het jaar dan andere jaren, maar dat leek ons aardig, omdat het ons in de gelegenheid stelt u te informeren over rijtuigevenementen met onder meer de rijtuigen van onze stichting.
Daarnaast is het deze zomer 30 jaar geleden dat onze Stichting "De Koetsewagen" opgericht werd, en we vieren dus een jubileum Terugkijkend op de tweede helft van deze periode kunnen we constateren dat de Koetsewagen na een zeer kritieke periode nu alweer een ruim aantal jaren in rustiger vaarwater terecht is gekomen. Een trouwe groep donateurs zorgt voor de continuïteit van de Stichting in financiële zin, en stelt ons in staat de collectie in stand en het gerestaureerde deel van de collectie op de weg inzetbaar te houden.
Een aantal grotere giften en veel vrijwilligerswerk maakten het mogelijk om stapsgewijs het aantal gerestaureerde koetsen uit te breiden.

Na de conclusie: "Het kon minder" blikken we echter graag met u vooruit. In de eerste plaats naar onze restauratiewensen. Het is nog altijd zo dat er een aantal prachtige rijtuigen in depot wachten op restauratie. De technische commissie zou hier graag mee aan de slag willen, maar onze penningmeester ontbeert hiervoor de benodigde fondsen, zeker na nog een tweetal onverwachte reparaties aan de wielen van Jan Plezier.
Hoewel voor een complete restauratie een fors bedrag nodig is, hopen we met de bijdragen van de donateurs tot een eerste aanzet te komen. Om die reden zijn niet alleen de giften van onze donateurs erg welkom, maar zijn we daarnaast ook dringend op zoek naar ondersteuning door fondsen en grotere giften van andere organisaties.
Voor tips of wellicht een ingang houdt het bestuur zich van harte aanbevolen.

In dit bulletin naast ons jubileum nog een ander jubileum: van stalhouder Kuipers. Verder kunt u lezen over de gift die we mochten ontvangen van een sponsoractie van Lionsclub Groningen Host, de Glazen Brik,

die we daarmee gaan opknappen; het voltooien van de restauratie van de Blauwe glaslandauer, en een tussentijdse acute reparatie van de Jan Plezier. De Technische Commissie heeft, zoals u kunt begrijpen, de afgelopen maanden veel werk verzet. Voorts is er in dit bulletin aandacht voor een prachtige rijtuigroute van Groningen naar Franssum.
Zoals gebruikelijk treft u bij dit bulletin ook weer een acceptgiro waarmee u uw jaarlijkse donatie ons kunt doen toekomen. De minimale donatie is ook dit jaar €15,- .
Namens het bestuur wil ik onze bijzondere erkentelijkheid uitspreken voor de extra giften die wij afgelopen jaar hier bovenop mochten ontvangen. Voel u ook in dit jubileumjaar vrij om van dit bedrag af te wijken...
Rest mij u veel leesplezier te wensen met dit bulletin, en dank ik u alvast voor uw gift en belangstelling.

Met vriendelijke groet,
Mertijn Dijkstra
Voorzitter.

Josée Ruiter speelde Colette
Op zondag 17 december 2006 organiseerde de Lionsclub Groningen Host de exclusieve toneelvoorstelling "Colette" met Josée Ruiter waarvan de opbrengsten geheel en al ten goede kwamen aan Stichting De Koetsewagen.

Checque voor restauratie Glazen brik
Op de historische "PlaatsMelkema"te Huizinge mocht het bestuur een cheque ontvangen van € 4000 ten behoeve van de restauratie van de Glazen Omnibus Brik. Het bestuur is de Lionsclub bijzonder dankbaar omdat we hiermee een koets (van een type waar we er maar één hebben) weer in oude glorie kunnen herstellen. Omdat deze koets volledig gesloten is, kan deze het hele jaar gebruikt worden, en vormt hij een verrijking van de collectie.

Rijtuigroute naar Aduard en Franssum
Wanneer u een keer zelf een mooie rijtuigtocht wilt maken, dan zijn daarvoor in de omgeving van Groningen talloze mogelijkheden. Hieronder een route ten noordwesten van de Stad. Een route startend in de het Engelse parklandschap van het stadspark, via de velden rond Den Horn en het Aduarder klooster naar een verborgen, doch prachtige wierde.

De route start in het Stadspark. Via de achteruitgang (niet altijd geopend) en de wijk
de Buitenhof gaat de route richting Hoogkerk; na de rotonde bij de snelwegafslag wordt de rondweg in westelijke richting gevolgd; na het passeren van de brug over het Hoendiep gaat het in de richting van Den Horn, over de Weersterweg. Voor we Den Horn bereiken gaat de route naar rechts, de Langeweersterweg in. Deze wordt gevolgd tot de Friesestraatweg, om dan via een klein stukje daarvan Aduard binnen te rijden. Het kleine kloostermuseum St. Bernardushof en de Abdijkerk zijn een goede

eerste stop, om rond te kijken, en bij mooi weer, een kopje koffie in de mooie kloostertuin te genieten. De route gaat vervolgens over de brug over het van Starkenborgkanaal naar het dorpje Den Ham. Net voorbij dit dorpje is de afslag naar Franssum. Uniek in het landschap is het pittoreske, bovenop een wierde gelegen, middeleeuwse kerkje in het kerkdorp Franssum. Op zondagen is dit kerkje open, er is onder meer een bakstenen preekstoel, en is er koffie of thee te verkrijgen. Na deze middagstop gaat de route terug naar de brug over het van Starkenborgkanaal. Over deze brug vervolgt de route langs het van Starkenborgkanaal, en vervolgens langs het Aduarderdiep. De Albert Harkemaweg gaat na het viaduct over in de Nieuwbrugsterweg. Aan het eind links, waarna even verder een picknickplaats is voor een laatste stop. Hierna gaat de route verder richting Hoogkerk, langs de suikerfabriek en door het dorp richting de snelwegafslag. Bij de rotonde daar weer richting Groningen en via de wijk de Buitenhof naar het Stadspark. De route is ongeveer 35 kilometer, en inclusief stops een comfortabele dagtocht. Een uitgebreidere toelichting over achtergronden waar de route langsgaat kunt u downloaden vanaf onze website www.koetsewagen.nl

Stalhouder Kuipers 80 jaar
Jan Kuipers is zondag 4 maart 80 jaar geworden. Dit is uitbundig gevierd samen met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen koetsiers en paardenvrienden. De telefoon ging aan de lopende band. Kuipers heeft 25 paarden op stal staan voor zijn stalhouderij. Hij is nog volop met zijn koetsen en paarden bezig: voor rouw en trouw, maar ook voor optochten, zoals bijvoorbeeld 30 april koninginnedag en ook voor 28 augustus Gronings ontzet 2007 heeft hij zijn medewerking al weer toegezegd. Dhr Kuipers heeft met zijn postkoets mee gedaan dit voorjaar tijdens het 100 jarig bestaan van de drafbaan Duindicht en hij heeft met die koets ook door Wassenaar gereden. Dhr. Kuipers is voor dat hij 80 werd gekeurd door de ARBO dokter. De dokter dacht dat hij voor zijn 70ste verjaardag kwam te herkeuren en Kuipers zei nee dokter ik wordt al 80!!!, maar Kuipers dacht bij zich zelf ik moet even op letten want dit is een strik vraag. Met bril is kuipers weer voor 5 jaar goed gekeurd

Restauratieverslagen:
De Blauwe glaslandauer.
Eindelijk ten lange leste is de Blauwe Glaslandauer dan gereed, nadat wij in onze vorige uitgave schreven, dat hij bijna klaar was zijn we er toch nog een aantal maanden mee bezig geweest om raamgeleiders, nog niet goed sluitende deuren en ramen, strippen op het dak, druiplatjes etc, etc. aan te brengen en te verven. Het streven was hem met Koninginnedag gereed te hebben, dat is ook bijna gelukt, maar Kuipers had hem toen niet nodig, een paar dagen later voor een Chinese bruiloft wel en daar heeft hij mooi met rode linten, in dezelfde kleur als onze rode lak,versiert gereden. (zie ook de foto op de voorpagina)
De Jan Plezier
Nadat de Jan plezier een zeer grondige restauratie beurt had gehad bij Ability in Uithuizen, bleken er toch nog problemen met de 2 achterwielen, die als relatief vrij nieuw werden beschouwd, waarvoor geen restauratie beurt nodig zou zijn. Dat bleek een inschattingsfout: het rechterachterwiel sleet aan bij zware belasting (16 personen). Het linkerachterwiel bleek al eerder in zeer slechte staat en moest met spoed geheel vervangen worden. Kort daarna hebben wij de as eronderuit gehaald en op nieuw laten richten en afdraaien. Dat dat niet geheel naar voldoening was gebeurd, bleek toen het wiel op zijn tweede tocht plotseling muurvast liep. Na opnieuw een ingrijpende reparatie aan as, asbus en wiel rijdt nu alles naar tevredenheid. (Zie foto op achterpagina). Het heeft ons echter veel geld gekost. We hopen dat u iets extra wilt bijdragen zodat wij met de glaslandauer Eva die op de rol voor verdere restauratie staat kunnen voortgaan.

Agenda van rijtuigevenementen:
Jaarlijks zijn er een aantal rijtuigevenementen waarbij één of meer koetsen van de Koetsewagen meerijden. Deze hebben we hieronder opgesomd, aangevuld met een aantal andere rijtuigritten: Daarnaast rijden de stalhouders natuurlijk veel door de stad, en staat stalhouder Nieboer op zaterdagen op de Grote Markt voor rondritten.

  • 28 augustus, Gronings Ontzet, Bommen Berend. Dit jaar bestaat het Concours Hippique, voor Groningers "het Peerdespul" 150 jaar, er is een groots jubileumprogramma:
    Het Nordrhein-Westfälisches Landgestüt Warendorf en de internationaal befaamde vierspanrijder IJsbrand Chardon dragen
  • samen met zijn Duitse collega Christoph Sandmann zorg voor een spectaculaire show, en er is een zeer smaakvol optreden van de Fryske Quadrille
    H. M. de Koningin, reizend met rijtuigen uit het Koninklijk Staldepartement, is eregast.
  • 2 september: Fraeylemakoetsentocht te Slochteren door "Rijden en Glijden"
  • De eerste twee zondagen van september: De Compagnie van het Oude Gerij Stadspark-Westerbroek vice-versa.
  • Laatste zaterdag in september: Oudehorne-Nieuwehorne, grootse optocht
  • di 6 nov: herdenkingstocht fam van Panhuys 13 u vanaf de Ossemarkt naar Midwolde aankomst ongeveer 15 uur

Uw aandacht voor de Glazen brik
Voluit ook wel: glazen Omnibus brik, en inderdaad hiervan komt ons woord bus, een afkorting van omnibus en dat is weer alleen maar een bijvoeglijk naamwoord (3e persoon meervoud: voor allen) bij carrossus, carrossus omnibus dus: en dat betekend: koets voor allen, voor algemeen gebruik, dus het allereerste openbaar vervoer. Dat het een koets was zag iedereen wel, en om hem aan te duiden was: de omnibus, die voor allen dus voldoende. Zo wordt hij ook nog steeds gebruikt, maar nu alleen op afspraak met stalhouder Kuipers er kunnen ongeveer tien personen in en hij is dicht, dat is bij een ritje naar de Zuidlaardermarkt in oktober niet onbelangrijk. Aangekocht van dhr Bruins in 1976, toen restaureerd bij Stolk, vlak daarna verongelukt op de snelweg, opnieuw hersteld, is hij nu na 30 jaar opnieuw aan een opknap beurt toe. Er zit een rotte balk in de hals die ons zorgen baart en ook het dakleer sluit niet meer mooi aan, daar moet dus nieuw leer op, er zit al een nieuw achterdeurtje in, maar daar naast scheurt toch nog iets, de veren zijn ook niet al te sterk meer en nodig is een nieuwe schilderbeurt, met name voor de panelen en de raamkozijnen. Kortom genoeg te doen. Gelukkig hebben wij zoals u eerder kon lezen een donatie hiervoor gekregen. Wij houden u op de hoogte van het verloop.
Hierbij meld ik me aan als donateur van de Stichting 'De Koetsewagen'

Naam: ...............................................................................
Adres: ...............................................................................
Postcode: .............................. Woonplaats: ............................
Mijn donatie a 15,- per jaar maak ik over na ontvangst van een
acceptgirokaart van de Stichting 'De Koetsewagen'. Na mijn betaling ontvang ik eenmaal per jaar het blad 'De Koetsewagen'.

.............................. .............................. .............................
(plaats) (datum) (handtekening)

Een rijtuig zorgt voor een stijlvolle verlevendiging van het landschap. Het accentueert de cultuur en de historie waar Groningen zo rijk aan is. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat dit stuk cultuurbezit niet verloren gaat en dat we nog tot in lengte van dagen kunnen genieten van de prachtige aanblik die een koets ons in de straten biedt.


<

Inhoud:
Voorwoord | Jose Ruiter speelde voor lions | Aduard-Franssum | Stalhouder Kuipers 80 jaar | Restauratie verslagen | Agenda rijtuig evenementen |
Uw aandacht voor: de glazen Omnibus brik | opgave Donateurs