Stichting de Koetsewagen

_____________________________________________________________

Stichting tot het instand houden van Rijtuigen in Groningen


 • Restaureert Rijtuigen
 • Ondersteunt een stalhouderij
 • Organiseert toeristische tours door de stad Groningen en Ommelanden
 • Bevordert het gebruik van rijtuigen

Uitleg doelstelling

De rijtuigen worden gebruikt voor:

 1. De koninginnedag optocht
 2. 28 August rijtoer
 3. Sint Nicolaas intocht in de stad Groningen
 4. Idem met koetsen in verscheidene dorpen in de provincie Groningen.
 5. Afstudeerrijtoeren
 6. Bruiloftsstoeten bij trouwerijen.
 7. Individueel gebruik

U kunt ons steunen door donateur te worden: Euro; 20,-

Bank: NL26ABNA0571439896

Stichting de Koetsewagen


secretariaat:
Sicke Benninghestede 20  
9804 SB Noordhorn
tel: 0594-507666
Opgave als donateur:

naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Email


Eventuele opmerkingen:

De Stalhouders
waar u onze koetsen kunt huren:

J Kuipers
Friesestraatweg 424
9746 TL Groningen
tel: 050-5774438

R Nieboer
v.d.Duyn v Maasdamweg 274a
9602 VT Hoogezand
tel: 0598-320888
www.stalhouderijnieboer.nl

Dhr Prins
Stalhouderij Biessum
De Ransel 1
9931 BT Delfzijl
www.manegedelfzijl.nl


U kunt ons bereiken per E-mail via: secr. Stichting de Koetsewagen


Londen in 1901, 1903, koetsen overal!
Halifax 1902
Halifax, 1902
Ontwerp: J.A.Buiskool